Leo Bergsted Mortensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din professionelle bestyrelse

 

En professionel partner i din bestyrelse kan tilføre

  • ledelseserfaring

  • rådgivning om virksomhedens mål

  • markedsføring, økonomistyring og produktionsstyring

  • øget tillid hos leverandører samt pengeinstitutter

Hvis man har prøvet at satse det hele, hus, hjem, og være helt uden sikkerhedsnet, så har man den rigtige forståelse af, hvad det vil sige at være virksomhedsejer i Danmark. Det er ikke nok at have været forvalter eller mellemleder med fast plads på en lønningsliste. Derfor er det overmåde vigtigt for virksomhedsejerne at sammensætte sin bestyrelse med dette for øje! Et er at satse for andres midler, noget ganske andet er at satse egne midler og 20 år af familiens fremtid. Derfor er det vigtig for ejerlederen ikke at lade sig narre, når han sammensætter sin bestyrelse, det er vigtigt at finde en person som har drevet egen virksomhed med dokumenterbar - beviseligt succes, kort og godt en der forstår såvel følelserne som risikoen.

 

Generationsskifte

 

oVigtige elementer i et generationsskifte er

  • virksomhedens indtjeningsmuligheder

  • virksomhedens videreførelse

  • den fremtidige ledelse og ejerskab

  • familiemæssige forhold

Ofte er spørgsmålet om, hvem der engang skal overtage virksomheden en kilde til konflikt. Generationsskiftet er for det meste præget af usikkerhed hos ejerlederne og kalder på åbenhed samt planlægning. Men knap 60 % af Danmarks ejerledede virksomheder har ikke udarbejdet en plan for generationsskiftet. Dog forventer godt en fjerdedel at sælge virksomheden til en tredjepart, om end der samtidig hersker stor tvivl blandt ejerlederne om, hvorvidt den yngre generation overhovedet kan eller vil overtage virksomheden.

 

Continue A/S Management & Investment - Amigovej 7 · 6710 Esbjerg  ·  E-mail: info@professionel-bestyrelse.dk   ·  Tlf.: 76131313 · Fax: 76131302