Leo Bergsted Mortensen

 

 

 
 

 

 

Professionel bestyrelse

 

En professionel bestyrelse består af selvstændige eller tidligere erhvervsdrivende, som har skabt succes i egen virksomhed.

 

En professionel bestyrelse kan være med til at sikre, at virksomheden tænker langsigtet og strategisk i hverdagen, og kommer videre i sin udvikling.

 

Det professionelle bestyrelsesmedlem kan bl.a. skabe nye kontakter, øge tillid hos leverandører og pengeinstitutter, rådgive om fastlagte forhold samt tilføre kvalificeret diskussion om fastlæggelse af mål og strategier.

 

Et professionelt bestyrelsesmedlem forstår, hvad det vil sige, at ejerlederen har sat alt i spil, belånt 20 år af familiens fremtid, f.eks. sommerhus, værdipapirer, parcel hus, bil, båd mv.

 

Bestyrelseshåndbogen som værktøj til fremgang og succes

 

Denne bestyrelseshåndbog er et praktisk anvendeligt værktøj, der kan bidrage til at øge den enkelte virksomheds udbytte af at etablere en professionel bestyrelse.

 

Bestyrelseshåndbogen indeholder en grundig vejledning i, hvordan bestyrelseslignende organer kan sammensættes og fungere i personlig ejede virksomheder:

  • Hvad er en bestyrelse?

  • Hvordan sættes den i gang?

  • Hvordan drives en bestyrelse?

  • Hvad skal en bestyrelse beskæftige sig med?

Continue A/S Management & Investment - Amigovej 7 · 6710 Esbjerg  ·  E-mail: info@continue.dk   ·  Tlf.: 76131313 · Fax: 76131302